Trung tâm Tin học MS - Chuyên đào tạo Tin học Văn phòng
K11: Khóa học Soạn thảo văn bản - Word 2010/2013/2016
 Nội dung khóa học Word
Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010 của Microsoft. Khóa học cũng có hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng máy tính, hệ điều hành, cách thức sử dụng phần mềm luyện gõ 10 ngón và gõ tiếng việt cho học viên mới bắt đầu làm quen máy tính. Kết thúc khoá học, học viên có kiến thức và kỹ năng bài bản để soạn thảo và định dạng được các văn bản đẹp, khoa học với ít thời gian, công sức.

Số buổi: 10, Chi tiết các buổi...

Đối tượng: sinh viên và người đi làm (kể cả cho người mới bắt đầu học tin học)

 
K12: Khóa học Bảng tính - Excel 2010/2013/2016
Nội dung khóa học Excel

Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để sử dụng   chương trình  bảng tính điện tử Excel 2010 của hãng Microsoft. Bao gồm việc định dạng, nhập liệu, lập công thức tính toán, và in ấn bảng tính. Sau khóa học học viên có thể áp dụng cho các công việc yêu cầu bảng tính như: lập bảng lương, dữ toán kinh phí, thu chi....

Số buổi: 10, Chi tiết các buổi...

Đối tượng: sinh viên và người đi làm
K15: Tin học văn phòng cấp tốc - Word&Excel 2010/2013/2016
 Nội dung khóa học Word + Excel
Mục tiêu: Khoá học nhằm hệ thống lại cho học viên các kiến thức về tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel, mà học viên đã được học trong trường. Khóa học tạo điều kiện cho học viên thực hành với các bài thực hành sát với thực tế từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên tự tin với khả năng tin học văn phòng khi đi làm. 

Số buổi: 20, Chi tiết các buổi...

Đối tượng: phù hợp cho sinh viên năm thứ hai trở đi hoặc người mới đi làm.

Yêu cầu: Học viên đã biết sử dụng máy tính, soạn thảo các văn bản và bảng tính đơn giản.

Chú ý: học với tốc độ nhanh để đảm bảo hết nội dung của khóa 20 buổi.


K13: Khóa học Trình chiếu - PowerPoint 2010/2013/2016
Nội dung khóa học Power Point

Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng để giúp học viên có thể tự xây dựng các bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp, bài giảng điện tử, giới thiệu sản phẩm... Học viên sẽ được tập làm theo các bài giảng điện tử mẫu về Tin học, Lịch Sử, Tiếng Anh, Trò chơi...

Số buổi: 08, Nội dung chi tiết (PDF)...     Video....

Đối tượng: sinh viên và người đi làm (đặc biệt phù hợp cho giáo viên và nhân viên bán hàng, marketing...)

K01: Khóa học Tin học căn bản
 Nội dung khóa học Tin hoc căn bản

Mục tiêu: Khóa học giúp học viên sẽ nắm được các thành phần vật lý của máy vi tính, hiểu được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, cách thức sử dụng hệ điều hành Windows (Win 7). Ngoài ra khóa học cũng hướng dẫn cách thức truy cập Internet, tìm kiếm thông tin, tạo thư điện tử - Email,  tạo tài khoản chat trên Yahoo hoặc Skype, và sử dụng mạng xã hội Facebook. 

Số buổi: 10, Chi tiết các buổi...

Đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm (phù hợp cho người mới bắt đầu học tin học)

K21: Khóa học Cơ sở dữ liệu - Access (Mở lớp theo yêu cầu...)
Nội dung khóa học Access
 

 Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access như thiết kế hoạch địch một CSDL, sử dụng các lệnh để truy tìm dữ liệu, chọn lựa và phân loại dữ kiện, tạo các giao diện đẹp và dễ nhìn để làm việc với CSDL một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.

Số buổi: 10

Đối tượng: sinh viên và người đi làm

K22: Khóa học Cơ sở dữ liệu - MS SQL Server 2008 (Mở lớp theo yêu cầu...)

 Nội dung khóa học SQL Server

Mục tiêu: Khóa học nhằm hệ thống cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về CSDL và Hệ quản trị CSDL; các bước cài đặt SQL Server; cách thức xây dựng một cơ sở dữ liệu trên SQL Server; chi tiết về các kiểu dữ liệu, table, view, index, trigger, store procedure, function...

Số buổi: 20

Đối tượng: sinh viên chuyên tin và nhân viên làm IT

Lập trình C đại cương (Mở lớp theo yêu cầu...)
Nội dung khóa học C đại cương 

Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình, hướng dẫn cách thức lập trình trên ngôn ngữ C, một ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra học viên còn được học quan các khái niệm về thuật toán, phân tích và thiết kế bài toán.

Số buổi: 15

Đối tượng: học sinh và sinh viên (đặc biệt phù hợp cho SINH VIÊN đang học lập trình trong môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG, nhằm cũng cố kiến thức và thi đạt kết quả cao)

Trung tâm tin học MS

Chuyên đào tạo Tin học Văn Phòng

Liên hệ đăng ký học: 0988.646.000

@Trung tâm tin học MS - Tel: 0988.646.000 - Email: trungtamtinhocms@gmail.com